Informació / Información

Un cop adquirit el carnet, retorna a aquesta pagina per inscriure't a la marxa, recorda que el periode de inscripció per tots els que adquiriu el carnet começa el dia: 01/02/2020 12:00:00.

Una vez adquirido el carnet, retorna a esta pagina para inscribirte a la marcha, recuerda que el periodo de inscripción para todos los que adquirais el carnet empieza el dia: 01/02/2020 12:00:00

Indentificat / Identificate
  • Introdueix el codi i la clau rebuda per e-mail i podras continuar amb la adquisició del carnet.
  • Introduce el codigo y la clave recibida por e-mail y podras continuar con la adquisición del carnet.

    Has oblidat el teu codi? / Has olvidado tu codigo?