Informació / Información
Ha finalitzat el periode de inscripció. Aquest any pots apuntar-te a la nostra llista d'espera introduint les teves dades , si algun participant es dona de baixa podràs optar al dorsal que quedi lliure.

Ha finalizado el periodo de inscripción.
Este año puedes apuntarte a nuestra lista de espera introduciendos tus datos, si algún participante se da de baja optarás al dorsal que quede libre.
Llista d'inscrits / Lista de inscritos
Llista d'espera / Lista de espera