Informació / Información
Utilitza la busqueda per buscar a la llista d'inscrits per qualsevols concepte, Nom, Dorsal, Club ,etc..
També pots ordenar la llista fent click al nom de cada columa.

Utiliza la busqueda para buscar en la lista por cualquier concepto, nombre, dorsal, club ,etc
Tambien puedes ordenar la lista haciendo click con el raton en cualquier columna.

Inscrits / Inscritos
Dorsal Nom / Nombre Població /Población Club Itinerari / Itinerario